2.2 Nevenrollen

Een rol is een samenhangende geheel van gedragsregels dat het mogelijk maakt om een bepaalde competentie praktisch vorm te geven. Veel professionele rollen, zoals die van manager, vergen de beheersing van een groot aantal nevenrollen.  

Hoe doe ik dat?