2.3.2.9 Afscheid

Als de eerste behandeling succesvol is doorstaan wordt het tijd definitief afscheid te nemen. Voor veel patiënten is dat moeilijk. Men heeft, vaak voor het eerst, een zeer steunend contact opgebouwd dat nu moet worden verbroken. De kans op terugval is dan ook groot. Teneinde het proces van afscheid neemt te vergemakkelijken en toch controle bij de patiënt te laten, is het hanteren van een strippenkaart ideaal.

Hoe doe ik dat?

Meer weten? Zie Stappenplan DPE