1.3.5 Ordening

Ordening vormt de basis voor het proces van probleemoplossen. De 'diagnose' is bij medische problemen zowel het overkoepelende begrip voor het gehele analyseproces als de uitkomst daarvan en vormt daarmee het fundament voor het (verdere) professionele handelen. Net als bij diagnostiek werkt men bij probleemoplossen in meer algemene zin van grof naar fijn. 

                                              

                                                           Hermeneutische spiraal

Hoe doe ik dat?

 1. U pendelt heen en weer tussen vraagstuk en oplossing om het geheel cognitief te begrijpen en de betekenis ervan te duiden. U gebruikt als leidraad de hermeneutiek
 2. U beseft dat er bij ordening altijd sprake is van een spanning tussen de verschillende onderdelen en het geheel
 3. U beseft dat het aantal onderdelen dat u bij ordening van een probleem kunt gebruiken oneindig is en dat de kwaliteit toeneemt naarmate u gebruik maakt van meer verschillende invalshoeken
 4. U beseft echter ook dat in de praktijk sprake is van een beperkte analyse
 5. U beseft dat er spanning bestaat tussen verschillende bronnen van kennis
 6. U weet dat wetenschappelijke kennis ten koste gaat van de context
 7. U bedt wetenschappelijke kennis in in value based- en practice based kennis
 8. U expliceert de diagnostische assumpties en waarden
 9. U beseft dat er altijd sprake is van impliciete politieke en culturele keuzes
 10. U realiseert zich dat problemen en klachten worden vormgegeven
 11. U weet dat als u het laat bij een classificatorische diagnose, zonder deze rubricering te relateren aan andere aspecten van het functioneren, relevante informatie verloren gaat en daarmee ten koste gaat van de validiteit
 12. U gaat er van uit dat de validiteit van classificatie-diagnostiek in brede zin uiteindelijk wordt bepaald in de interactie tussen hulpvrager en -verlener 
 13. U realiseert zich dat er altijd sprake is van maatschappelijke fricties die gedrag ogenschijnlijk onbegrijpelijk kunnen maken. Het vraagt om dialoog om een zorgvuldige inschatting van de realiteit te maken, dat wil zeggen de reële mogelijkheden en beperkingen van die ene persoon in zijn situatie. 

Meer weten? Zie Filosofie APM