2.2.3.4 Multi-level

Multi-level denken betekent dat men bij Design Thinking zoveel mogelijk organisatorische niveaus in acht neemt. Dit voorkomt dat  goede initiatieven op bijv. uitvoerend niveau stranden op beleidsniveau en visa versa. Ieder niveau kan namelijk voor de andere niveaus fungeren als filter of barrière uit het Zwitserse kaas-model. Omgekeerd kan men vaak tot een oplossing komen door zaken in een ander kader te plaatsen, door de oplossing te zoeken op een hoger of lager systeemniveau. 

       

Meer weten? Zie Design Thinking