2.2.3.6 TEAM

Co-creatie in de vorm van samen ontwerpen en/of vormgeven aan ideeën en wensen vereist teamwerk. Onder een team verstaat men een relatief kleine groep van professionals die samenwerken aan een gemeenschappelijk doel en die het in grote lijnen eens zijn over de weg naar dit doel. Motto is: Together Everyone Achieves More. 

                                

Hoe doe ik dat? 

  1. U maakt het hogere doel voor het team glashelder, u zorgt voor een team-missie
  2. U zorgt ervoor dat ieder teamlid vanuit zijn specifieke deskundigheid zijn eigen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden heeft om bij te dragen aan die missie
  3. U zorgt ervoor dat er is sprake van directe communicatie tussen de teamleden
  4. U biedt individuele ontwikkeling in in een lerende organisatie (Senge
  5. U besteedt aandacht aan het werken op drie niveaus:

Meer weten? Zie Design Thinking