2.1.2.2.1.2 Procesanalyse

Een proces is een keten van activiteiten of handelingen. 

 

Meer weten? Zie Analyses