1.2 Stappenplan APM

Het algemeen pragmatische stappenplan is een ordening van de wijze waarop men doorgaans problemen benadert vanuit een soort gezond-verstandperspectief. 

Hoe doe ik dat?

  1. U orienteert zich op persoon en probleem. U maakt kennis 
  2. U analyseert het probleem in voor u begrijpelijke en werkbare termen. U doet aan diagnostiek 
  3. U stelt een plan van aanpak voor uzelf op, u doet aan indicatiestelling 
  4. U bespreekt uw visie op probleem en oplossing, waarbij u zorgt voor informed consent 
  5. U werkt aan de oplossing
  6. U sluit het contact af en evalueert.

Meer weten? Zie Algemeen Pragmatisch Model