2.2.1 Toelichting DT

Design Thinking is een bijzondere vorm van samen ontwerpen. Het bijzondere is gelegen in het zowel horizontaal (bijv. in netwerken) als verticaal (bijv. met opdrachtgevers en uitvoerenden) geïntegreerd te werk te gaan. Het doel is tot nieuwe ideeen of concepten te komen door betekenissen te veranderen. 

Hoe doe ik dat? 

  1. U zorgt er voor dat de balans tussen verandering en stabiliteit ‘gezond’ is zodat er nieuwe betekenissen kunnen worden gecreeerd. U creëert randvoorwaarden
  2. U zorgt er voor dat in situaties, waarin vernieuwen van betekenissen niet meer helemaal vanzelf gaat en randvoorwaarden alleen niet genoeg zijn, er bewuste reflectie op eigen mentale modellen en handelingspatronen wordt georganiseerd. U organiseert reflectie
  3. U zorgt dat, als betekenissen zo vastzitten dat het stimuleren van betekenisgevingsprocessen onvoldoende werkt, u met behulp van een iteratief proces van sense giving en sense making tot nieuwe betekenissen komt. U reikt bijvoorbeeld alternatieven aan en ondersteunt het veranderen van betekenissen. U stimuleert sense giving
  4. U zorgt dat, als handelingspatronen en constructen zich niet meer aanpassen oftewel gefixeerd zijn, verandering met andere middelen wordt afgedwongen. U forceert nieuwe betekenissen. 

Meer weten? Zie Design Thinking