3.1.1 Cocreatie-model

Het cocreatiemodel is een werkvorm waarin het gezamenlijk construeren van (nieuwe) betekenis en collectief organiseren centraal staat.

Hoe doe ik dat?

  1. U neemt kennis van de korte toelichting
  2. U volgt het actie- en/of stappenplan
  3. U bestudeert de onderliggende filosofie.

Meer weten? Zie Toepassingen sociale wetenschappen