3.1.1.1 Toelichting cocreatie

Cocreatie is een vorm van samenwerking, waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en het resultaat van dit proces. Deze vorm van collectief organiseren is nodig voor het oplossen van complexe vraagstukken en het daadwerkelijk realiseren van veranderingen.

                        

Hoe doe ik dat? 

  1. U streeft naar synergie tussen betere oplossingen, meer gezamenlijke besluiten en teamvorming teneinde synergie te vergroten en het denken op een hoger plan te brengen. 

Meer weten? Zie Cocreatie-model