3.1.1.2 Stappenplan cocreatie

Om cocreatie vorm te geven doorloopt met een aantal stappen. 

Hoe doe ik dat? 

  1. U stelt doelen
  2. U vervult een daaruit voortvloeiend takenpakket 
  3. U vervult bijbehorende rollen
  4. U gebruikt scenario's
  5. U verbindt theorie en praktijk in action-research. 

Meer weten? Zie Cocreatie-model