2.4.1 Toelichting bricoleren

Bricoleren, ook wel doormoderen of incrementalisme genoemd, verwijst naar een soort 'laiser faire-activisme' waarbij experimenteren het nieuwe plannen is. 

                          

Hoe doe ik dat?

  1. U maakt gebruik van complexiteit inzake belanghebbenden, moving targets etc. U denkt om 
  2. U bouwt de brug van twee kanten
  3. U bouwt de brug terwijl u er over heen loopt
  4. U verlegt uw aandacht van het probleem naar oplossingen die (goed) werken en borduurt daarop voort
  5. U weet dat interventies soms tot onverwachte gevolgen leiden (pos/ne.) of effecten waar ze helemaal niet voor bedoeld waren (serendipiteit)
  6. U realiseert zich dat de dynamiek in relaties en onderlinge verhoudingen dusdanig hoog is dat niet voor niets sprake is van ‘wicked problems’
  7. U weet dat u regelmatig de vraag moet stellen: wat is wijsheid? 
  8. U beseft dat, bij afwezigheid van een helder veldmodel, het niet goed mogelijk is om vooraf een sluitende beleidstheorie te ontwikkelen. Bij gebrek aan inzicht vooraf, is experimenteren, proberen en vooral van die ervaringen leren het devies.  
  9. U verdiept zich ter lering en vermaak in de ELO-ISPOG: What is a normal woman

Meer weten? Zie Bricoleren