2.4.1 Toelichting doormodderen

Doormodderen verwijst naar een soort 'laiser faire-activisme' waarbij experimenteren het nieuwe plannen is. 

                          

Hoe doe ik dat?

  1. U maakt gebruik van complexiteit inzake belanghebbenden, moving targets etc. U denkt om 
  2. U bouwt de brug van twee kanten
  3. U bouwt de brug terwijl u er over heen loopt
  4. U verlegt uw aandacht van het probleem naar oplossingen die (goed) werken en borduurt daarop voort. U bricoleert en werkt incrementalistisch
  5. U weet dat werkzame interventies soms tot onverwachte negatieve gevolgen leiden of effecten in uithoeken van de organisatie hebben waar ze helemaal niet voor bedoeld waren.
  6. U realiseert zich dat de dynamiek in relaties en onderlinge verhoudingen dusdanig hoog is dat niet voor niets sprake is van ‘wicked problems’. Als dat het geval is, spreekt men van een complex systeem en zijn de problemen taai en traag
  7. U weet dat a Activiteiten dan niet zonder meer logisch zijn omdat ze op verschillende plekken andersoortige en zelfs contraproductieve gevolgen kunnen hebben. De vraag ‘wat is wijsheid’ rijst regelmatig
  8. U weet: bij afwezigheid van een helder veldmodel is het niet goed mogelijk om vooraf een sluitende beleidstheorie te ontwikkelen. In medische termen: ondanks het gebrek aan diagnose, moet men toch een therapie inzetten. Bij gebrek aan inzicht vooraf, is experimenteren, proberen en vooral van die ervaringen leren het devies.  
  9. U verdiept zich in de ELO-ISPOG: What is a normal woman

Meer weten? Zie Doormodderen