2.5 Diversificatie kapitalen

Onder kapitaal verstaat men het geheel van hulpmiddelen en vooral productiefactoren om te kunnen ondernemen. Innoveren is een soort ondernemen en vergt dus ook de gerichte inzet van diverse vormen van kapitaal, vooral in de kenniseconomie. Niet alleen vervangt kennis steeds meer de andere, klassieke grondstoffen als grond, machines en menskracht, maar is sprake van een diversificatie van kapitalen (Bourdieu) waarbij sprake is van analogie met de CanMeds-rollen.

 

Hoe doe ik dat? 

  1. U verdiept zich in de toelichting
  2. U volgt het actie- en/of stappenplan
  3. U bestudeert de filosofie en methodologie

Meer weten? Zie Systemische werkvormen