2.4 Paradigma

Een paradigma is een stelsel van modellen en theorieën dat binnen een bepaalde wetenschappelijke discipline of traditie het denkkader vormt van waaruit men de werkelijkheid bestudeert.

Hoe doe ik dat?

  1. U gaat er van uit dat kennis tot stand komt door een actieve constructie van de werkelijkheid binnen een praktijk waarin handelingen plaatsvinden. U bestudeert methodiek vanuit het pragmatisch constructivisme.

Meer weten? Zie Ordenen

Nog meer weten? Zie ELO-Denkhulp: Paradigma