4. Technieken

Technieken vormen de bouwstenen waarmee men (wetenschappelijke) methoden kan vormgeven.

Hoe doe ik dat?

  1. U bent een rationalist en induceert. U denkt na
  2. U bent een empirist en deduceert. U observeert
  3. U bent een innovator en abduceert. U experimenteert (zie ELO-Denkhulp: Design abductie).

Meer weten? Zie Inleiding methode