1.3.6.1 Nadenken

Nadenken is de cognitieve activiteit die past bij methodisch tewerk gaan waarbij logica, waarschijnlijkheid en verwachte opbrengsten als leidraad fungeren.  

Hoe doe ik dat? 

  1. U structureert uw onderzoeksactiviteiten naar waarheidsvragen met behulp van de empirische cirkel waarbij u de theorie als vertrekpunt neemt (zie Denkhulp: Empirische Cyclus
  2. U structureert uw werkprocessen met behulp van de kwaliteitscirkel of PDCA-cyclus (zie ELO-Organisatie: PDCA-cyclus)
  3. U structureert uw eigen denken met behulp van diverse reflectiemodellen (zie ELO-Reflectie: Modellen

Meer weten? Zie Klassieke wetenschappelijke methode