1.3.6.2 Observeren

Observeren en op basis van data komen tot begrip, en in het verlengde daarvan tot modellen en theorieen, is een vorm van empirisch onderzoek.  

Hoe doe ik dat?

  1. U structureert uw onderzoeksactiviteiten met behulp van de empirische cirkel, waarbij u de data als vertrekpunt neemt (zie Denkhulp: Empirische Cirkel
  2. U structureert uw werkprocessen met behulp van de kwaliteitscirkel of PDCA-cyclus (zie ELO-Organisatie: PDCA-cyclus)
  3. U structureert uw eigen denken met behulp van diverse reflectiemodellen (zie ELO-Reflectie: Modellen). 

Meer weten? Zie Klassieke wetenschappelijke methode