x Pascal Godsbewijs

Pascal was een geniale wetenschapper die onder andere bekend is geworden vanwege zijn ‘Rationele Godsbewijs’:
• De rede (het verstand) kan onmogelijk bewijzen of God wel of niet bestaat.
• Hieruit volgt dat God wel of niet kan bestaan.
• Omdat er twee opties bestaan, moet je kijken wat (statistisch) het meest pragmatisch is.
• Je kunt dan het best gokken dat God bestaat want:
* stel dat hij bestaat en je gelooft, dan ga je naar de hemel en zo niet, naar de hel;
* stel dat hij niet bestaat dan is er feitelijk niets verloren;
* geloven is dus rationeel gezien de beste optie.
 

              

Vanuit het perspectief van Pascal was inderdaad sprake van een rationele keuze. Hij had een diep geloof in zowel God als in de consequenties van wel of niet geloven: een eeuwig verblijf in de hemel dan wel de hel. Zijn manier van redeneren werd primair ingegeven door een risicovermijding. Daardoor koos hij ervoor om een belangrijk deel van zijn tijd te besteden aan bidden in plaats van aan generen van nog veel meer geniale ideeën. Alweer een keuze!

Meer weten? Zie Toelichting DTM