2.1.3.1 Ondersteuning

De participatie van (veel) betrokkenen in gezamenlijke overleg- of ontwerpsessies heeft een aantal implicaties voor de praktijk: 
               
 
Vooral bij grote groepen is daarom ondersteuning geboden op geleide van de ethische vraag: voor soort oplossing en daarmee wat voor soort bijeenkomst wil men creëren? Die vragen betreffen de inzet van moderatoren, alsmede die van technische hulpmiddelen. Immers, ‘Engineers are doing ethics by other means; they materialize morality’ (Verbeek).

Hoe doe ik dat? 
  1. U hanteert de Digitafel Methode omdat u daarmee het ideaal van gezamenlijkheid in de besluitvorming het best benadert en combineert aldoende kwaliteit, een lerende organisatie en draagvlak. 
Meer weten? Zie Filosofie