2.5.2.2.3 Info clusteren

Het gezamenlijk maken van keuzes en nemen van besluiten veronderstelt niet alleen het in kaart brengen van alle relevante informatie, maar ook het wegen, selecteren en prioriteren daarvan. Bij drie of meer personen gaat het al snel om heel veel informatie van diverse aard. 

                            

Die hoeveelheid informatie kan men reduceren met behulp van categorisering of clustering (chunking), het samenvoegen van onderdelen tot overkoepelende gehelen of zoals bijv. appels, peren, bananen etc. tot fruit. De inhoudelijke mindmap wordt daarmee overzichtelijker, er ontstaan minder losse elementen. Anderzijds ontstaan er (nieuwe) overkoepelende concepten of perspectieven. 

Meer weten? Zie Collectieve besluitvorming