2.1.2.2.6.2 Info clusteren

Het rationele keuzeproces veronderstelt niet alleen het in kaart brengen van alle relevante informatie, maar ook het wegen, selecteren en prioriteren daarvan. Bij collectieve besluitvorming gaat het al snel om heel veel informatie van diverse aard. 

                            

Die hoeveelheid informatie kan men reduceren met behulp van categorisering of clustering (chunking), het samenvoegen van onderdelen tot overkoepelende gehelen of zoals bijv. appels, peren, bananen etc. tot fruit. De inhoudelijke mindmap wordt daarmee overzichtelijker, er ontstaan minder losse elementen. Anderzijds ontstaan er (nieuwe) overkoepelende concepten of perspectieven. 

Meer weten? Zie Collectief beslissen