2.1.4.2.2 K&V

De overdracht van Kennis & Vaardigheden vindt doorgaans plaats in het kader van HRM en/of of Human Resource Development. De DTM ondersteunt daarbij alle vormen van samen leren.  

         

Hoe doe ik dat?

  1. U maakt gebruik van uw didactische vaardigheid, alsmede van die van de deelnemers zelf. 

Meer weten? Zie Volwasseneneducatie

Nog meer weten? Zie ELO-Educatie: Didactische vaardigheid