2.1.2.5.2 Design Thinking

Gezamenlijk beslissen valt steeds meer samen met samen ontwerpen naarmate er technologisch meer mogelijk is. De DTM ondersteunt dit proces waarbij de Tafelheer- of Dame als een soort architect met alle betrokkenen (opdrachtgevers en deelnemers) in co-creatie tot een besluit komt. Dit besluit is dan een ‘eindproduct’ dat is ontstaan door Design Thinking. Methodisch gezien is Design Thinking het gezamenlijk en vanuit een integrale visie ontwerpen in de vorm van ‘experimenteren, proberen en leren’. Deze methode combineert een oplossingsgerichte aanpak met abductie, het bewust gebruik maken van omwegen en omdenken, waardoor inventieve opties richting oplossing ontstaan.

Hoe doe ik dat?

  1. Verkennen
  2. Opvattingen en inzichten verzamelen
  3. Een (ideaal) beeld vormen
  4. Prototype maken
  5. Implementeren en aanscherpen. 

Meer weten? Zie Alternatieve scenario's