2.1.2.5.3 Bricoleren

Samen beslissen gaat in de praktijk vaak om het zoeken naar eenduidige concrete oplossingen. Maar naarmate die praktijk complexer wordt, duiken er steeds vaker vraagstukken op waarvoor geen eenduidige oplossingen bestaan. Vooral als het gaat om keuzes waarbij persoonlijke beleving een rol speelt of nog abstractere begrippen als maatschappelijke waarden, is een eenduidig concreet besluit niet alleen vrijwel onmogelijk, maar ook onwenselijk. Dat is bij uitstek het geval in een omgeving die wordt omschreven met behulp van het acroniem VUCA:

Hoe doe ik dat?

  1. U hanteert een aantal praktische principes 

Meer weten? Zie Alternatieve scenario's