3.1.4 Psycho-educatie

Als gezamenlijke besluitvorming, en in het verlengde daarvan verandering of leren, strandt op het onvermogen om zich mentaal aan te passen, is het tijd voor individuele coaching en/of psycho-educatie.

Hoe doe ik dat?

  1. U weet dat er bij de ontwikkeling van mensen onvermijdelijk bepaalde (over)gevoeligheden ontstaan en (dis)functionele rollen of routinepatronen. Desgewenst kunt u die 'fundamentele waarden en normen' kritisch beschouwen en veranderen. Dat geldt ook voor de missie en visie van organisaties
  2. U beseft dat u, om duurzaam te zijn, steeds vaker en steeds fundamenteler uw koers moet verleggen. Dat vraagt om twee- en zelfs drieslagleren en het vermijden van de disfunctionele rollen uit de dramadriehoek.

Meer weten? Zie Toepassingen sociaal wetenschappelijk onderzoek