2.1.3.3.1 Fasenmodel

Bij rationele besluitvorming hanteert men impliciet een soort fasenmodel, waardoor men de kans op fouten en omissies ten gevolge van menselijke selectieprocessen (cognitive biases) sterk vermindert. 

Hoe doe ik dat? 

  1. U beschrijft de aard en omvang van het probleem, bijvoorbeeld het maken van een weloverwogen keuze. U doet aan probleemoriëntatie
  2. U verzamelt informatie waarmee u het probleem analyseert en alvast mogelijke oplossingen inventariseert. U doet aan probleemverheldering 
  3. U gaat na wat de voor- en nadelen zijn van potentiele oplossingen, u weegt daarbij uw argumenten en heeft oog voor eventuele bijkomende voor‑ of nadelen. U beoordeelt uw opties 
  4. U kiest de voor u 'beste' oplossing
  5. U voert de gekozen oplossing uit, u handelt
  6. U beoordeelt het resultaat van uw handelen en stelt dit zo nodig bij, u evalueert.

Meer weten? Zie Rationele besluitvorming