5.1.2.1 Betrokkenen

Stel dat men in de regio wil gaan samenwerken in de zorg. De gezamenlijke besluitvorming over de betrokkenen bij dit project kan men op onderstaande wijze in beeld brengen, waarbij men ook expliciet aandacht besteed aan de invloed en standpunt van die betrokkenen. 

                                             

   

Meer weten? Zie Wie-vraag