1.3.6.3 Genereren

Het genereren van ideeën (ideation) is een creatief proces waarbij men nieuwe gedachten niet alleen bedenkt, maar ook doorontwikkelt en communiceert. Men gebruikt deze vorm van 'out of the box denken' vooral om als team complexe problemen op te lossen en de samenwerking te verbeteren. 

Hoe doe ik dat? 

  1. U gebruikt braintechnieken
  2. U maakt gebruik van associaties en analogieën
  3. U gebruikt elkaar, u hanteert sociale technieken
  4. U besteedt aandacht aan de focust op fysieke activiteiten.

Meer weten? Zie Klassieke wetenschappelijke methode