2.1.7. Meta-kennis

Meta-kennis inzake methodiek bestaat (hier) uit de theoretische aannames en vooronderstellingen die voortkomen uit een pragmatisch-constructivistisch paradigma. Deze uitgangspunten vormen op hun beurt de voorwaarden om methodiek op een legitieme en verantwoorde wijze toe te passen. 

Meer weten? Zie Begrippen

Nog meer weten? Zie MC-uitgangspunten