2.1.6 Werkfilosofie

De werkfilosofie, het idee, achter de DTM is dat visualisering van informatie niet alleen de verwerking van die informatie vergemakkelijkt, maar vooral het delen daarvan met anderen stimuleert. Het is vervolgens dit delen van informatie dat tot kennis leidt en weer nieuwe inzichten en synergie doet emergeren. Binnen de systeemtheorie spreekt in dit kader van het generatieve vermogen van kennis en qua methodiek komt dit overeen met Design Thinking.    

Hoe doe ik dat?

  1. U verdiept zich de filosofie van Design Thinking (Filosofie DT)
  2. U verdiept zich in de systeemtheorie (zie ELO-Denkhulp: Theorieen)

Meer weten? Zie DTM