2.7.1 Verhalen (in org.)

Ieder mens heeft zijn eigen verhaal en werkelijkheid en die komen tot uiting in verhalen. Goed luisteren en vragen stellen over verhalen helpt bij het helder krijgen van (verifieerbare) opvattingen, gebeurtenissen en emoties. Elke organisatie kent zo twee stromen:

In veel situaties conflicteren de onderstroom en de bovenstroom met elkaar en houden zo de organisatie gevangen. Vooral waar de afstand tussen het bewuste (de bovenstroom) en het onbewuste (de onderstroom) groot is, zijn problemen te verwachten. Het verhaal dat de managers vertellen in termen van doelen, plannen, structuren, systemen en dergelijke, klopt vaak onvoldoende met de werkelijkheid van anderen.

Meer weten? Zie Vierstappenmodel