Ruimte bieden

Als u zicht wilt krijgen op hoe de ander zich voelt, moet u hem als het ware even de ruimte geven om zich naar dat gevoel te gedragen. Dit zogenaamde ruimte bieden, geeft de ander ook de gelegenheid stoom af te blazen en daardoor meer greep op het probleem en zichzelf te krijgen. Het biedt bij zeer opgewonden standjes niet alleen de mogelijkheid om de ander te (laten) kalmeren, maar ook om te zien hoe die zich gedraagt als het spannend wordt.

Hoe doe ik dat?