1.3.1 Discriminerend vermogen

Het discriminerende vermogen van informatie houdt in dat men, om beslissingen te kunnen nemen over het vervolgtraject, enerzijds voorspellend moet redeneren en anderzijds ook regelmatig weer even terug moet redeneren. Dat vraagt om gegevens die toegevoegde waarde bijdragen aan dit proces, zogenaamde tests.

Hoe doe ik dat? 

  1. U zorgt voor tests die voldoende discrimineren tussen wel/niet symptoom, wel/niet ziekte etc
  2. U kiest tests die diagnostische winst opleveren: gegeven de uitslag X wordt diagnose Y meer/minder waarschijnlijk
  3. U selecteert tests die beleidsconsequenties hebben; bij uitslag A volgt maatregel X, bij uitslag B volgt Y
  4. U beseft dat de opbrengsten moeten opwegen tegen de nadelen; veel diagnostisch onderzoek kent helaas ook een kostenkant in de vorm van belasting, pijn, bijwerkingen etc.

Meer weten? Zie Filosofie APM