1.2.5.1 Oplossingsproces

Het oplossingsproces is een pars pro toto, een deel van het proces dat vaak wordt geassocieerd met het geheel. Naast het inhoudelijk oplossen van een probleem zijn er echter meer doelen die men kan nastreven zoals bijvoorbeeld ook verlichting (palliatie) of het voorkomen (preventie) van verdere of nieuwe klachten. 

Hoe doe ik dat?  

  1. U kiest voor informatie-overdracht. U licht voor (zie ELO-CommunicatieVoorlichten) 
  2. U kiest voor kennis-overdracht. U doet aan educatie
  3. U begeleidt
  4. U behandelt. 

Meer weten? Zie Oplossen