1.3.3 Diversiteit & Maatwerk

Op een aantal gebieden bestaan er relevante verschillen tussen mannen en vrouwen en tussen mensen op basis van hun leeftijd, levensbeschouwing en culturele achtergrond. Oog voor diversiteit en maatwerk is het devies! 

Hoe doe ik dat?

  1. U houdt rekening met het verband tussen problemen en maatschappelijke positie 
  2. U houdt rekening met een mogelijke voorkeur voor een vrouwelijke dan wel mannelijke gesprekspartner, idem culturele achtergrond
  3. U houdt rekening met de wijze waarop problemen of klachten worden gepresenteerd en oplossingen worden geaccepteerd.

Meer weten? Zie Filosofie APM