1.3.4 Empowerment

Empowerment is het versterken van mensen en groepen zodat ze kunnen deelnemen aaan de samenleving. Dat vergt dat mensen, ondanks inschakeling van externe deskundigen, uiteindelijk hun problemen zelf moeten oplossen en maakt de rol van de professional (ook) tot die van facilitator.

Hoe doe ik dat?

  1. U faciliteert het zelf maken van keuzes
  2. U zorgt er voor dat de ander controle heeft op het proces
  3. U zorgt er voor dat de ander verantwoordelijkheid draagt voor de consequenties.

Meer weten? Zie Filosofie APM