1.3.4 Empowerment

Empowerment is het versterken van mensen en groepen zodat ze optimaal kunnen deelnemen aan de samenleving. Dat vergt dat mensen, ondanks inschakeling van externe deskundigen, uiteindelijk hun problemen zelf moeten kunnen oplossen. 

Hoe doe ik dat?

  1. U faciliteert het zelf maken van keuzes
  2. U zorgt er voor dat de ander controle heeft op het proces
  3. U zorgt er voor dat de ander verantwoordelijkheid draagt voor de consequenties.

Meer weten? Zie Filosofie APM