Welkom in de ELO-Methodiek!

Methodiek richt zich op het structureren en systematiseren van activiteiten om de kwaliteit van handelen en de resultaten daarvan te verbeteren. 

                                                        

                                                                            Voor vergroting, zie Mindmap                           

Hoe doe/bedenk ik dat?

A. U verdiept zich in de uitgangspunten, begrippenkaders en historie van methodiek als pragmatisch vakgebied. U bestudeert de methodenleer

B. U maakt gebruik van werkvormen en technieken waarmee u methodisch handelen als proces opbouwt. U werkt methodisch

C. U werkt strategisch en vervult de specialistische rol van methodoloog of kwaliteitsmanager.

D. U maakt gebruik van ervaringsdeskundigheid

E. U volgt of bouwt uw eigen opleiding met behulp van studiemodules.