Welkom in de ELO-Methodiek!

Methodiek is het structureren en systematiseren van activiteiten en processen om de kwaliteit daarvan te waarborgen en verbeteren. 

   

          Voor vergroting, zie Mindmap                    Zie ook: Kennisintegratie en -differentiatie                          

Hoe doe ik dat?

A. U verdiept zich in de methodenleer

B. U werkt methodisch

C. U vervult de rol van kwaliteitsmanager.

D. U gebruikt ervaringsdeskundigheid

E. U bouwt uw eigen opleidingsroutes met studiemodules.