1. APA

De algemene praktijkaanpak (APA) is een systematische, weldoordachte manier om, voortbouwende op de rationaliteitstheorie, een geordend (simpel of ingewikkeld, maar niet complex), vraagstuk op te lossen.

                                           

                                        © Copyright Stichting SURVUZ, 2021; usm-portal.com

Hoe doe ik dat?  

  1. U baseert zich op de APA-denkwijze
  2. U baseert zich op de APA-modelleringswijze
  3. U gebruikt de APA-werkwijze
  4. U gebruikt de APA-beheerwijze
  5. U gebruikt de SA-ondersteuningswijze: hier zie de Digitafel-methode.

Meer weten? Zie Inleiding methode

Nog meer weten? Zie ELO-Denkhulp: Rationaliteitstheorie