1. Pragmatisch

Een methodiek is een structuur of ordening van de wijze waarop men problemen benadert. Doorgaans combineert men vanuit een pragmatisch oogpunt het kwaliteitsaspect (effectiviteit) met het tijdsaspect (efficientie) tot een zo optimaal mogelijke doelmatigheid.

Hoe doe ik dat?

  1. U maakt kennis en oriënteert zich op het probleem of de vraag (check) 
  2. U verricht diagnostiek, u analyseert het probleem. Dit is meteen al een interventie i.c. bijstelling (act) 
  3. U stelt een plan van aanpak voor uzelf op, u doet aan indicatiestelling (plan)  
  4. U bespreekt uw visie, inclusief plan van aanpak, met de hulpvrager; u besluit in termen van informed consent en shared decission making (contractfase) 
  5. U lost het probleem op (do) 
  6. U sluit het contact af en evalueert
  7. U beseft dat bovenstaande een variant is op de bekende PDCA-cyclus
  8. U beseft dat bovenstaand rationeel model niet altijd haalbaar is; er is sprake van rationaliteit als ideaalbeeld.