2. Systemische werkvormen

Onder werkvormen verstaat men activiteiten die een duidelijk herkenbaar procesmatig doel hebben en een daarmee samenhangende opbouw en vorm. Hier staan die werkvormen centraal die niet alleen geschikt zijn voor ingewikkelde vraagstukken, maar ook voor het oplossen van paradoxale, kip-ei-, trage en/of taaie vraagstukken die met de gewone (technische expert) benadering vrijwel onoplosbaar zijn.

                           

Hoe doe ik dat?

  1. U gebruikt collectieve besluitvorming met behulp van de Digitafel Methode
  2. U ontwerpt samen. U doet aan Design Thinking
  3. U denkt om met behulp van Directieve Psycho-Educatie
  4. U moddert door (muddling through) en bricoleert
  5. U doet aan kapitaaldiversificatie
  6. U werkt projectmatig
  7. U hanteert voor cultuurverandering het vierstappen-model

Meer weten? Zie Inleiding Methode

Nog meer weten? Zie ELO-Denkhulp: Ongewone vragen