2. Werkvormen

Onder werkvormen verstaat men activiteiten die een duidelijk herkenbaar procesmatig doel hebben en een daarmee samenhangende opbouw en vorm. Men spreekt in dit kader van de architectuur, het ontwerp en de bouwplannen voor een methodische aanpak.  

Hoe doe ik dat?

  1. U kiest voor een programma of project als u iets wil creeren, maar gebonden bent aan een vrij strikte begrenzing
  2. U kiest een passend besturings-, bedrijfs- en business-model 
  3. U kiest voor leiding geven (zie bijv. ELO-Organisatie: Projectleider)
  4. U faciliteert (zie ELO-Organisatie: Facilitator)
  5. U kiest voor opleiding of coaching (zie ELO-Educatie: Opleider).
  6. U kiest voor voorlichting, begeleiding of psycho-educatie (zie ELO-Communicatie: Voorlichting)
  7. U kiest voor behandeling; u grijpt professioneel in, in het leven van de ander ten behoeve van (therapeutische) doelen