2.7 Behandeling

Onder behandelen in (psycho)therapeutisch zin, verstaat men het gestructureerd ingrijpen in de mentale gezondheidstoestand van de ander.

Hoe doe ik dat?

  1. U maakt een plan van aanpak in de vorm van een indicatiesteling; u beschrijft de klachten, de lijdensdruk en de wijze van omgaan met het probleem
  2. U verdiept zich in de rationale van de interventie
  3. U voert het stappenplan uit
  4. U houdt rekening met contra-indicaties en bent berekend op bijwerkingen
  5. U overdenkt uw ingrijpen
  6. U neemt kennis van de ter illustratie bijgevoegde casus.

Bronnen:

Wiel HBM van de & Linden van den Heuvell C: Kortdurende oncologische psychotherapie. In: Psychologische patiëntenzorg in de oncologie. (red.: Haes JCJM de, Gualtherie van Weezel LM, Sanderman R & Wiel HBM van de). Van Gorcum, Assen. P.170-174.