2.3.1.6 Achtergronden psychotrauma

Deze procesbeschrijving is gebaseerd op de behandeling van (complexe) rouw, hier uitgewerkt voor een werk-gerelateerd psychotrauma. Er is voor dit voorbeeld gekozen omdat dit procesmatig sterk overeenkomt met het opzetten van meer algemene, professionele veranderingstrajecten. De doelstellingen van deze interventie zijn:

  1. Reductie van verwerkingsklachten
  2. Afname medische consumptie & ziekteverzuim
  3. Preventie van fouten en vervolgincidenten
  4. Hoewel geen primair doel is er tevens naar gestreefd de interventie zo op te zetten dat deze  inzichtelijk, transparant en doelmatig is en bij voorkeur ook  overdraagbaar aan andere hulpverleners en generaliseerbaar naar andere doelgroepen en/of vergelijkbare situaties is.

Alvorens in te gaan op de aanpak zelf, volgen hier enkele begrippen die in de handleiding regelmatig terugkomen:

Meer weten? Zie Werkwijze PE