2.3.2.1 Kennismaken

Het doel van het eerste contact is, behalve kennismaking, om een werkrelatie met de 'patiënt' te creë­ren.

Hoe doe ik dat?

  1. U biedt houvast in procedurele zin door kort uiteen te zetten wat de bedoeling van het eerste gesprek is. In dit contact is het zaak de patiënt waar mogelijk te laten blijken dat hij degene is die de regie voert: kortom, geef zoveel mogelijk het gevoel van controle
  2. U luistert aandachtig naar het pijnlijke verhaal, zoals verwoord door de patiënt zelf en u hanteert dit in eerste instantie als leidraad voor de eerste fase. Hoe pijnlijk soms ook, dit is het verhaal waarin de patiënt het best 'thuis' is
  3. U vat dit verhaal inhoudelijk samen en geeft daarbij enkele ondersteunende gevoelsreflecties.

Meer weten? Zie Stappenplan DPE