2.3.2 Stappenplan DPE

Veranderingsprocessen gaan gepaard met onzekerheid en het is daarom van belang om gefaseerde en overzichtelijke interventies te gebruiken. Dit soort interventies gaan gepaard met een hoge procedurele voorspelbaarheid en creëren daarmee houvast voor alle betrokkenen

Hoe doe ik dat?

  1. U maakt kennis en biedt procedureel houvast m.b.v. uitleg
  2. U laat de ander stoom afblazen
  3. U expliciteert de fundamentele ambivalentie
  4. U benoemt de klachten positief, bijvoorbeeld in termen van 'een gezonde reactie op een ongezonde situatie'
  5. U geeft huiswerk mee in de vorm van een schrijfopdracht
  6. U geeft een altijd lukkende opdracht
  7. U daagt irrationele gedachten uit
  8. U betwijfelt succes
  9. U neemt afscheid m.b.v. een strippenkaart.

Meer weten? Zie DPE