2.3.2.2 Stoom afblazen

In het verhaal van de patiënt over zijn ervaringen rond het incident zitten altijd tal van openlijke of meer verdekte emoties opgesloten. Indien deze gevoelens, doorgaans in de sfeer van machteloosheid en eenzaamheid, correct worden gereflecteerd, reageert de patiënt hierop met meer openlijke, vaak zelfs heftige emoties (huilen, boosheid, krampachtig niet-huilen). Het is van belang deze ontlading vooral niet te hinderen.

Hoe doe ik dat?

  1. U laat de emotionele ontlading gewoon gebeuren
  2. U vraagt na enige stilte wat er zo pijnlijk is
  3. U biedt de patient hiermee de gelegenheid om nu eens eindelijk, niet gehinderd door opbeurende, bagatelliserende of anderszins goedbedoelde, maar tevens beperkende reacties, leeg te lopen en zijn of haar verhaal te vertellen
  4. U stelt zich accepterend en respectvol op jegens het verhaal, de wijze waarop het wordt verteld, maar ook de reacties of klachten
  5. U laat de ander hiermee voelen dat ie mag zijn zoals hij of zij is, compleet met verwarrende, heftige, niet zo mooie emoties
  6. U biedt op deze manier ruimte om zowel opgeropte emoties te uiten als woorden te vinden voor preverbale klachten.
  7. U verbaast zich over de opluchting die dit teweegbrengt
  8. U reageert desondanks ondersteunend en bevestigend, maar op zeer subtiele wijze bijv. met kleine, zachte aanmoedigingen. Te sterke of te openlijke steun aan een van beide aspecten van de ambivalentie doet immers het andere aspect al snel  geweld aan
  9. U benoemt beide emotionele tegenpolen van de ander openlijk te benoemen en toont respect voor beide uitersten van het scala. Daarmee creëert u een hoge mate van intimiteit en verbondenheid en legt u een stevige werkrelatie.

 Meer weten? Zie Stappenplan DPE