2.3.2.3 Ambivalentie

Als het stoom afblazen goed is verlopen, is er een relationele band gesmeed die het mogelijk maakt om op termijn aan verandering te gaan werken, maar vooral om eerst bepaalde zaken socratisch te bevragen en de patiënt met bepaalde eigenaardigheden te confronteren. Dat laatste is nodig om de kern van dilemma helder te krijgen: ambivalentie m.b.t. fundamentele waarden. Enerzijds is sprake van 'gepaste' gevoelens van verdriet, boosheid etc. Anderzijds is er een daarmee conflicterende neiging tot 'groot en flink zijn', 'niets laten merken aan anderen' en ‘alles zelf doen’. Het is van belang dit niet alleen zelf te herkennen, maar vooral ook om dit zichtbaar voor de patiënt te maken.

Hoe doe ik dat?

Meer weten? Zie Stappenplan DPE