2.3.2.6 Altijd lukkend

Als schrijven op zich gelukt is, kan men een stap verder gaan en de confrontatie aangaan in de sociale werkelijkheid. Met name door die situaties op te zoeken die men als moeilijk ervoer, kan angstreductie optreden.

Hoe doe ik dat?

  1. U advisieert uw patient de partner of andere belangrijke naasten aan te spreken op louter reactief gedrag, maar ook te laten aangeven wat wel help. Idem collega's en/of de leidinggevende
  2. U verstrekt een altijd lukkende opdracht; door een congruente met een paradoxale opdracht te combineren kan men realiseren dat:

Om dit laatste te bereiken, dient de patiënt de opdracht mee te krijgen om bij het uitvoeren van zijn opdracht ook een notitieblokje mee te nemen en als het mislukt, exact te noteren wat maakte dat het niet lukte. Wat er ook gebeurt, behandeling- technisch gezien is er altijd sprake van vooruitgang en reden om te patiënt met diens inzet te complimenteren. 

Meer weten? Zie Stappenplan DPE