1. Uitgangspunten

Uitgangspunten zijn theoretische aannames en vooronderstellingen die men hanteert om methodisch werken praktisch vorm te geven.

Hoe doe ik dat?

  1. U beseft dat er altijd sprake is van methodische belangen
  2. U weet dat u altijd binnen een bepaalde situatie methodisch handelt. U kent de context
  3. U beseft dat methodisch werken altijd plaatsvindt binnen een bepaalde cultuur
  4. U realiseert zich dat bij methodisch handelen altijd sprake is van een of meer kaders
  5. U weet dat u altijd methodisch handelt vanuit een bepaalde rol of positie
  6. U weet dat er ook altijd sprake is van methodische succescriteria
  7. U weet dat methodisch handelen is gebaseerd op wederkerigheid
  8. U beseft dat er bij methodisch handelen altijd sprake is van interactiviteit
  9. U realiseert zich dat er altijd sprake is van methodische randvoorwaarden.

Meer weten? Zie Inleiding Methodenleer

Nog meer weten? Zie ELO-Metacompentiegedachte: Uitgangspunten