2. Ordenen

Ordenen is het indelen van methodiek aan de hand van de verschijnselen, kenmerken, eigenschappen en wetmatigheden die samen de werking en het verloop ervan bepalen. Met de uitkomst van deze indeling of classificatie kan men methodisch werken begrijpen en toepassen. 

                                         

Hoe doe ik dat?

  1. U maakt gebruik van methodologische begrippen
  2. U ordent begrippen schematisch met modellen
  3. U beschrijft samenhangende begrippen met theorieën
  4. U ordent modellen en theorieën met overkoepelende paradigma's
  5. U kiest voor een of meer paradigma's op basis van wereldorientatie.

Meer weten? Zie Inleiding methodenleer

Nog meer weten? Zie ELO-Metacompetentiegedachte: Ordenen