2. Ordenen

Ordenen is het indelen van methodiek aan de hand van de verschijnselen, kenmerken, eigenschappen en wetmatigheden die samen de werking en het verloop ervan bepalen. Met de uitkomst van deze indeling of classificatie kan men methodisch werken begrijpen en toepassen, doorgaans in het kader van kwaliteitsmanagement. 

                                         

Hoe doe ik dat?

  1. U maakt gebruik van methodologische begrippen
  2. U ordent begrippen schematisch met methodologisch modellen
  3. U beschrijft samenhangende begrippen met theorieën
  4. U ordent modellen en theorieen met overkoepelende paradigma's
  5. U kiest voor een of meer paradigma's op basis van wereldorientatie mensbeeld.

Meer weten? Zie Inleiding methodenleer