2. Ordenen

Ordenen is het indelen van procesmanagement aan de hand van de verschijnselen, kenmerken, eigenschappen en wetmatigheden die samen de werking en het verloop ervan bepalen. Met de uitkomst van deze indeling of classificatie kan men procesmanagement begrijpen. 

Hoe doe ik dat?

  1. U maakt gebruik van begrippen en zo mogelijk definities om procesmanagement zo helder mogelijk te omschrijven en van andere fenomenen te onderscheiden
  2. U hanteert theorieen om die begrippen samenhang te geven 
  3. U vat die samenhang, bij voorkeur visueel, samen in modellen en schema's, zoals het Holocracy-model etc.