3. Levensloop

De levensloop is het geheel van periodes of fases die de mens van conceptie tot dood doorloopt. Levensloop en probleemoplossen beinvloeden elkaar doorlopend en wederzijds, waarbij men pragmatisch gezien niet of nauwelijks onderscheid maakt tussen oorzaak en gevolg. 

Hoe doe ik dat? 

  1. U beseft dat de wijze van methodisch werken en vooral de taal en cultuur die u zich in uw jeugd heeft eigen gemaakt mede bepalend is voor uw huidige referentiekader
  2. U verdiept zich in de algemene leeftijds- of levensfasen
  3. U bent bekend met de ontwikkeling van (uw) persoonlijke waarden
  4. U verdiept zich in het begrip cognitief-emotionele ontwikkeling
  5. U kent (uw) morele ontwikkeling.

Meer weten? Zie Inleiding methodenleer

Nog meer weten? Zie ELO-Denkhulp: Levensloop