3. Levensloop

De levensloop is het geheel van periodes of fases die de mens van conceptie tot dood doorloopt. Levensloop en probleemoplossen beinvloeden elkaar doorlopend en wederzijds, waarbij men pragmatisch gezien niet of nauwelijks onderscheid maakt tussen oorzaak en gevolg. 

Hoe doe ik dat?

 

  1. U beseft de invloed van de leeftijds- of levensfasen
  2. U bent bekend met de ontwikkeling van (uw) persoonlijke waarden
  3. U verdiept zich in het begrip cognitief-emotionele ontwikkeling
  4. U kent (uw) morele ontwikkeling.

 

Onder levensloop verstaat men veranderingen zoals die zich voordoen onder invloed van het ouder worden. De mens is een geboren probleemoplosser, maar de manier waarop hij dat doet, ontwikkelt zich in de loop van het leven waarbij sprake is van tweerichtingsverkeer. Door gaandeweg problemen op te lossen, ontstaat een bepaalde visie op de wereld en vooral op de mens. Dit mensbeeld bepaalt vervolgens hoe men problemen waarneemt en oplost met behulp van procesmanagement

Hoe doe ik dat?

  1. U bent bekend met enkele kernbegrippen uit de ontwikkelingsleer (zie ELO-Psychologie: Ontwikkelingsleer).