1.5.2 Processen

Processen zijn aaneenschakelingen van activiteiten die men vervolgens naar de aard van die activiteiten kan onderscheiden. 

Hoe doe ik dat?

  1. U verdiept zich in besturende- of managementprocessen, het (in)richten van de uitvoerende processen. U bestudeert het fenomeen governance
  2. U maakt, als het gaat om zaken als inkoop, productie, marketing, logistiek, personeelsbeheer en financiën, gebruik van uitvoerende of operationele processen
  3. U richt zich op, als de activiteiten die een directe bijdrage leveren aan het tot stand komen van een product of dienst, de hoofd- of primaire processen 
  4. U spreekt, als het gaat om activiteiten die uitgevoerd worden om de primaire processen op peil te houden en vlot te kunnen uitvoeren, van ondersteunende of secundaire processen.

Meer weten? Zie Begrippen