1.5.2 Object

Het object van methodiek zijn processen die op hun beurt weer bestaan uit clusters of ketens van activiteiten die men vervolgens naar de aard van die activiteiten kan onderscheiden. 

Hoe doe ik dat?

  1. U verdiept zich in besturende- of managementprocessen, het (in)richten van de uitvoerende processen. U bestudeert het fenomeen governance
  2. U maakt, als het gaat om zaken als inkoop, productie, marketing, logistiek, personeelsbeheer en financiën, gebruik van uitvoerende of operationele processen
  3. U richt zich op, als de activiteiten die een directe bijdrage leveren aan het tot stand komen van een product of dienst, de hoofd- of primaire processen 
  4. U spreekt, als het gaat om activiteiten die uitgevoerd worden om de primaire processen op peil te houden en vlot te kunnen uitvoeren, van ondersteunende of secundaire processen.

Meer weten? Zie Positie